Устойчиво развитие

Постигане на устойчиво развитие във всеки един аспект означава да удовлетворим потребностите си в днешния ден, без да излагаме на риск възможността на бъдещите поколения да удовлетворяват собствените си потребности.

Днес обаче все още сме далеч от постигането на тази цел. Проблеми като климатичните промени и недостигът на вода стават все по-сериозни, с всеки изминал ден. Всички ние трябва да допринесем за разрешаването им. Особено важна роля тук има бизнесът, който трябва да предлага иновации, инвестиции и експертиза в съответната област. Като работи заедно с правителствата, неправителствени организации и местните общности, бизнесът може да помогне за справянето с предизвикателствата, пред които всички ние сме изправени.

В Кока-Кола ХБК България ние се стремим към устойчиво развитие - от 2002 г. работим в посока намаляване на въздействието от нашата дейност върху околната среда и инвестираме в местните общности, сред които развиваме дейност. Работим в партньорство с държавни институции и неправителствени организации, за да помогнем за опазването на водното богатство на страната, да увеличим процента от рециклирани отпадъци от опаковки и да популяризираме активния и здравословен начин на живот.

Това не е алтруизъм, то носи конкретни ползи за нашия бизнес. Като намаляваме въздействието от нашата дейност върху околната среда – например количеството вода, енергия и опаковки, използвани за производството на всяка една напитка - ние правим нашия бизнес по-печеливш. По този начин, ние намаляваме разходите си в краткосрочен план, и рисковете за дългосрочното развитие и растеж на нашия бизнес.

Чрез нашите инициативи за устойчиво развитие, ние стимулираме собствената си креативност за създаване на иновации. Програмите и проектите, които реализираме, затвърждават репутацията ни на лидер в тази област, а служителите ни се гордеят, че работят в Кока-Кола ХБК България.

Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Cappy, Cappy Tempo, Dynamic Ribbon device и дизайнът на контурната бутилка на Coca-Cola са запазени търговски марки на The Coca-Cola Company. Schweppes е запазена търговска марка на Schweppes Holdings Limited. Nestea е запазена търговскa маркa на Société des produits Nestlé S.A. (Switzerland). illy issimo е продукт на ILKO Coffee International.