Награди

Като социално отговорна компания, ние управляваме нашия бизнес като произвеждаме висококачествени напитки, свеждаме до минимум влиянието от нашата дейност върху околната среда, развиваме потенциала на нашите служители и допринасяме за подобряване живота на местните общности.

В България ние сме получили много награди и признания за нашата работа. Ето някои примери от последните години:

2009 г. – Най-успешен проект в управлението на човешките ресурси

Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси връчи на Кока-Кола ХБК България наградата за най-успешен проект в управлението на човешките ресурси в категорията „Възнаграждения и придобивки” за инициативата „Заплащане според уменията”.

2008 г. – Дългосрочна подкрепа на инициативи за здравословно хранене при децата

ЕВРО ТОК България (независима организация на главни готвачи и ресторантьори в България) награди Кока-Кола ХБК България за усилията и дългогодишния ангажимент на компанията в подкрепа на инициативи, популяризиращи здравословното и балансирано хранене при тийнейджърите в България.

2008 - 2009 г. – Продуктови награди

Продуктите на системата Coca-Cola в България получиха редица награди в различни категории в конкурса „Иновация в безалкохолната индустрия”, организиран от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Cappy Bodytime Body Defence, Cappy Junior и опаковката Elopack са сред най-новите победители в категорията "Иновации”.

2006 г. – Инвеститор в околната среда

Българският форум на бизнес лидерите връчи наградата “Инвеститор в околната среда” на Кока-Кола ХБК България за дългогодишния ангажимент на компанията за опазване на околната среда, отбелязвайки също така и приноса й към инициативата „Зелен Дунав”.

2005 г. – Най-добра корпоративна ПР кампания „Книгите на моето детство”

Българското дружество за връзки с обществеността отличи Кока-Кола ХБК и Кока-Кола България с най-престижната награда в областта на връзките с обществеността в категорията „Най-добра корпоративна кампания”. Наградата бе присъдена за образователната инициатива „Книгите на моето детство”, която бе проведена в няколко последователни години в партньорство с Български червен кръст и под патронажа на съпругата на президента на Република България.

2003 г. – Данъкоплатец на годината

Кока-Кола ХБК България получава наградата „Данъкоплатец на годината”.

1996 г. – Инвеститор на годината

Кока-Кола ХБК България получава наградата „Инвеститор на годината” от българското правителство за инвестицията "на зелено” в производствения център в Костинброд.

Член на Глобален договор България

Кока-Кола ХБК България бе приета за официален член на Глобалния договор на ООН в България (link to United Nations Global Compact) през юли 2006 г. Създаден през 2000 г., Глобалният договор на ООН обединява водещата роля и усилията на бизнеса и агенциите на ООН, обществото и правителствата за популяризирането и спазването на десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, опазването на околната среда и борбата с корупцията.

Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Cappy, Cappy Tempo, Dynamic Ribbon device и дизайнът на контурната бутилка на Coca-Cola са запазени търговски марки на The Coca-Cola Company. Schweppes е запазена търговска марка на Schweppes Holdings Limited. Nestea е запазена търговскa маркa на Société des produits Nestlé S.A. (Switzerland). illy issimo е продукт на ILKO Coffee International.

Back to top

Полезни връзки