За нас

Кока-Кола ХБК България е най-големият производител на безалкохолни напитки в страната, който притежава изключителното право да бутилира продуктите на The Coca-Cola Company.

Нашата компания обслужва приблизително 7.5 милиона души, като произвежда и дистрибутира уникална гама от висококачествени продукти и налага отговорни бизнес практики при тяхната реализация на пазара.

Нашата компания

Кока-Кола ХБК България стартира дейността си в България през 1992 година. Компанията е инвестирала над 500 млн. лева в българската икономика от създаването си досега. 

Нашият централен офис се намира в град София. Имаме два бутилиращи завода на територията на България. Нашите продукти разпространяваме чрез 9 дистрибуционни центъра в цялата страна.

Ние сме отговорен работодател за над 1000 души. Всяко работно място в нашата компания дава възможност за трудова заетост на още 8 физически и юридически лица, които получават законни доходи като партньори, доставчици и клиенти на Кока-Кола ХБК България.

Ние непрекъснато се стремим да бъдем най-предпочитаният доставчик, провеждаме програми за насърчаване на нашите клиенти, които предлагат продуктите ни на крайните потребители.

Нашата компания е част от Coca-Cola Hellenic Group - една от най-големите бутилиращи компании на продуктите на The Coca-Cola Company в света и най-голямата в Европа. Coca-Cola Hellenic Group присъства в 28 държави и обслужва над 581 милиона души. Централата на холдинговото дружество на Групата - Coca-Cola HBC AG се намира в Швейцария, чиито акции са листвани в премиум сегмента на лондонската фондова борса, с вторично листване на фондовите борси в Атина и Ню Йорк.

Продуктово портфолио

Ние произвеждаме, продаваме и дистрибутираме богато портфолио от напитки, по-голямата част от които са собственост на The Coca-Cola Company.

Нашето продуктово портфолио включва:

  • Водещите световни търговски марки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite и Schweppes;
  • Местни търговски марки като Lift и Банкя извор на живот;
  • Търговски марки, лицензирани от други компании, като Nestea.

Ние непрекъснато търсим възможности за обогатяване на продуктовото ни портфолио с цел да предлагаме на българските потребители все по-голям избор. Предприемаме всички необходими мерки за осигуряване на възможно най-високо качество на нашите продукти.

Устойчиво развитие

За да осигурим успешно дългосрочно развитие на нашия бизнес, ние трябва да сведем до минимум въздействието ни върху околната среда и да допринасяме за подобряване качеството на живот на местните общности. За постигането на тези цели ние сме поели дългосрочен ангажимент.

Предвид нарастващия брой предизвикателства, пред които се изправяме, ние съсредоточаваме усилията си върху приоритетни за нашия бизнес и акционери области. Това са:

За всяка една от тези области ние си поставяме цели и задачи, изпълнението на които следим и измерваме много внимателно. Използваме водещи международни стандарти и методи и отчитаме резултатите си в нашия Доклад за корпоративна социална отговорност.

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Cappy, Dynamic Ribbon device и дизайнът на контурната бутилка на Coca-Cola са запазени търговски марки на The Coca-Cola Company. Schweppes е запазена търговска марка на Schweppes Holdings Limited. Nestea е запазена търговскa маркa на Société des produits Nestlé S.A. (Switzerland).

Right hand panel


As a user you can insert any content that you want in this column. As this is the landing page you should use this to highlight high priority pages within the section that you want to lead users to.